ENGINEERING


Engineering is een belangrijke schakel in de ontwikkelingsfase.

De gewenste praktische toepasbaarheid en veiligheid worden hier bepaald.

Tevens vinden wij het een vereiste om onze opdrachtgever een gedegen uitleg met behulp van engineering te geven
over de ontwikkeling van zijn product, machine of project.